Portfolio > 2011-2014

Resting
Resting
stoneware
6" x 3" x 4"
2013